Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

25 juli 2018 – Download:  Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (met Indicatorenlijst in de bijlage).

06 april 2018 – Download: Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

31 januari 2018
Op 31 januari 2018 wordt gepubliceerd het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 op de website van de overheid. Dit ontwerpbesluit strekt ter implementatie van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en strekt tot het geven van uitvoering aan Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie.
Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Banken, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, elektronischgeldinstellingen, wisselinstellingen, verzekeraars, belastingadviseurs, accountants, advocaten, notarissen, trustkantoren, handelaren in grootwaarde, makelaars, kansspelaanbieders, taxateurs en pandhuizen.
Meer info op: Overheid.nl | Internetconsultatie.nl