Terms of use

Privacyverklaring

Wie zijn we
Dit privacybeleid informeert u over de verwerking van de persoonsgegevens via https://www.kycos.nl (de ‘Website’) en het gebruik hiervan door de beheerder.
Wij, KYCOS B.V., als beheerder respecteren de privacy van de bezoekers aan deze Website. De persoonsgegevens worden alleen vastgelegd indien deze nodig zijn om aan uw verzoeken te voldoen.
Deze Website bevat de mogelijkheid om direct contact met ons op te nemen voor meer informatie over onze webapplicatie KYCOS®. We leggen de contactgegevens vast die u ons stuurt via de contactformulier om aan uw verzoek te kunnen voldoen.
Het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens via deze Website geschiedt in overeenstemming met de AVG (De Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG vervangt de Wbp per 25 mei 2018.
Wij verzamelen de persoonsgegevens direct, via een verzoek om gegevens aan u. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.
Dit Privacybeleid beschrijft:
• de doeleinden van de gegevensverwerking door ons met betrekking tot deze Website;
• het gebruik van cookies;
• de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking – welke persoonlijke data we verzamelen 
Wij leggen alleen persoonsgegevens vast via deze Website indien u een verzoek doet om contact met u op te nemen via ons contactformulier of indien u zich inschrijft voor onze mededelingen. In deze gevallen legt KYCOS B.V. de volgende gegevens vast: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, de naam van uw organisatie of bedrijf en het KvK-nummer van uw bedrijf. Daarnaast kunt u ervoor kiezen ook andere gegevens aan ons te verstrekken bijvoorbeeld het BTW-nummer van uw bedrijf.
KYCOS B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze Website:
• om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn;
• om web statistieken te ontwikkelen.
Persoonsgegevens die wij vastleggen nadat u deze via deze Website hebt verstrekt, worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt. Als u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken we de gegevens om contact met u op te nemen. We gebruiken uw ingezonden informatie niet voor marketing doeleinden. Wij verzamelen geen informatie door middel van uw reacties. Als u aangeeft op de hoogte te willen blijven, dan leggen we uw gegevens vast om periodiek mededelingen en updates over onze product KYCOS® aan u te sturen.

Worden uw gegevens aan derden versterkt
KYCOS B.V. verkoopt noch verstrekt uw persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens aan derde partijen, tenzij wij daartoe gedwongen worden door een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld op basis van een legitiem verzoek van een opsporingsautoriteit.

Bewaartermijn van uw gegevens
KYCOS B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Bij onze updates en mededelingen is het mogelijk om aan te geven dat u deze niet langer wilt ontvangen. Daarna worden uw gegevens verwijderd uit onze systemen. Uw gegevens worden na het gebruik van het contactformulier 6 maanden lang bewaard voor analysedoeleinden.

Veiligheid van uw gegevens
We hechten waarde aan de bescherming van uw privacy. KYCOS B.V. heeft daarom organisatorische en beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat we uw gegevens kwijtraken door diefstal of verlies of door een andere gebeurtenis die niet overeenkomt met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. We werken met beveiligde netwerken en met encryptie.

Welke rechten u hebt over uw data – Een verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen en/of te verwijderen
Als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via e-mail aan info@kycos.nl.
Om zeker te weten dat u degene bent voor wie u zich uitgeeft, vragen we u bij uw verzoek de naam van uw bedrijf en het KvK-nummer mee te sturen.
Uw verzoek tot wijziging of verwijdering van uw gegevens vragen is het mogelijk indien:
• De bedrijfsgegevens onjuist zijn;
• De bedrijfsgegevens onvolledig zijn, of niet relevant voor het doel waarvoor ze waren verstrekt;
• De bedrijfsgegevens worden gebruikt op een wijze die in strijd met de wet is.
KYCOS B.V. beantwoordt uw verzoek binnen een week.

Cookies
KYCOS B.V. maakt gebruik van een beperkt aantal cookies en legt een minimum aan gegevens vast via de Website. De gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. We gebruiken de analytische cookies om het aantal unieke bezoekers aan onze website te bepalen, om te volgen welke pagina’s bekeken worden en om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Internetsites van derden
Dit Privacybeleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Uitoefening van rechten/contact opnemen met KYCOS B.V.
Indien u geen marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken per e-mail aan info@kycos.nl.
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via het online contactformulier.

Wijzigingen
KYCOS B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacyverklaring. Raadpleeg daarom geregeld dit Privacybeleid om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.

Disclaimer

Deze website www.kycos.nl (de “Website”) is eigendom van KYCOS B.V. (hierna te noemen “KYCOS”), een onderneming gevestigd te Rotterdam, Nederland en hij is ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 72849150.

De informatie op onze Website is bedoeld als algemene informatie. Wij streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze Website.

Verwijzingen en hyperlinks
Op onze Website wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze Website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze Website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Onlinecommunicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze Website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze Website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze Website kunnen ontstaan.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met KYCOS via info@kycos.nl.

Privacy Policy | Disclaimer | GDPR / AVG    ©2020 KYCOS