Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Stand van zaken #Wwft: Op 23 juli 2018 wordt de “Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn” in Staatscourant gepubliceerd. Op 25 juli 2018 is de Wwft 2018 van kracht geworden. De wijzigingen van Wwft 2018 zullen considerabel impact hebben op de bedrijfsvoering van instellingen die onder deze wet vallen.

Probeer KYCOS® uit en ontdek hoe het automatiseren van uw bestaande KYC/AML compliance processen o.a. de volgende avantages kan opleveren:
– verlagen van de kosten
– versnellen van het onboarding process
– bewijzen dat uw bedrijf compliant is volgens de nieuwe wetgeving.

Vraag DEMO aan

—————————————————————————————————————

Update: De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel #Wwft op 10 juli 2018 aangenomen.

Herziening Wwft: De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 12 juni 2018 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer is voorzien voor 9 en/of 10 juli 2018.