Efficiënt cliëntenonderzoek | KYCOS Intelligence

KYCOS® is een single window platform – KYC-as-a-Service (Software as a Service) applicatie voor automatische compliance, risicomanagement, monitoring en audit die wordt ontwikkeld om u te helpen bij het voldoen aan de eisen van Wwft 2018 voor KYC, AML/CFT en PEP due diligence.
Het betreft een webapplicatie voor realtime en periodieke screening van cliënten ten opzichte van officiële, nationale en internationale informatiebronnen en publieke lijsten van verschillende instanties. De inhoud van alle lijsten wordt voortdurend geüpdatet.
KYCOS® maakt gebruik van geavanceerde Machine Learning technologieën zoals matching algoritmes om de false positives en irrelevante meldingen aanzienlijk te verminderen.
KYCOS® voldoet aan de eisen die worden gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) / GDPR 2018.

Vraag DEMO aan

Wwft-onderzoek met KYCOS | CDD | Identity Management

KYC “Know your customer” principe is een belangrijk onderdeel van de Europese Richtlijnen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Richtlijnen zijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de wet Wwft. De implementatie van de Vierde en Vijfde Witwasrichtlijn (AMLD4 & 5) in EU en op 25 juli 2018 in Nederland heeft tot gevolg o.a. dat vaker en intensiever cliëntenonderzoek zal moeten plaatsvinden door meer instellingen. Op grond van deze regelgevingen zijn onder meer financiële instellingen en professionele dienstverleners verplicht cliëntenonderzoek te doen. De nieuwe Wwft verplicht instellingen om te voorzien in de invulling van een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie en onafhankelijke auditfunctie.

Gebaseerd op het intern beleid van ieder bedrijf, doorzoekt onze software robotisch gestructureerde en ongestructureerde informatiebronnen om het KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) en EDD (Enhanced Due Diligence)-beleid te automatiseren.
KYCOS® is een unieke RegTech (Regulatory Technology)-oplossing die aan bedrijven een betere manier biedt om gedigitaliseerde informatie in realtime op te nemen en anderszins tijdrovend en foutgevoelig werk te automatiseren, waardoor de nauwkeurigheid van het cliëntenonderzoek aanzienlijk wordt verbeterd.

KYCOS® betreft een interactief KYC-platform voor realtime en automatische cliëntenidentificatie, verificatie, screening – ten opzichte van officiële informatiedatabases en publieke lijsten (100+ officiële sanctielijsten, opsporingslijsten, PEP-data, insolventie databanken en negatieve media) – inclusief monitoring en audit voor een versnelde cliënt onboarding en actuele gegevens.
Om een correcte en betrouwbare beoordeling van de cliënten te kunnen maken, zijn er enkele landenrisico-indicatoren in de webapplicatie toegevoegd. Met KYCOS® kunnen bedrijven gemakkelijk dergelijke screenings uitvoeren tegen concurrerende tarieven.

KYCOS® zorgt voor een snellere acceptatieprocedure en ook voor het inrichten van een effectieve CDD/EDD oplossing dat de bestaande klanten die in meerdere systemen voorkomen niet onnodig vaak gescreend hoeven te worden. Het cliëntenonderzoek in KYCOS® betekent eigenlijk het geautomatiseerde screenen met high precision matching om snel de risicoafweging te kunnen bepalen.

KYCOS® maakt gebruik van geavanceerde AI concepten voor het analyseren van Big Data en de Machine Learning technologieën o.a. verschillende matching-algoritmes om de false positives en irrelevante meldingen aanzienlijk te verminderen. Het zoek- en filterproces zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd en geoptimaliseerd, waardoor de analist meer tijd heeft om te onderzoeken wie de cliënt werkelijk is en niet al zijn tijd hoeft te besteden aan het zoeken naar nieuwsbronnen en gestructureerde databases.

Vraag DEMO aan

Waarom kiezen voor KYCOS?

Enkele redenen om KYCOS® Intelligence voor uw bedrijfsvoering te gebruiken als een betrouwbare KYC/CDD oplossing:

* zeer gebruiksvriendelijke en moderne software – due diligence onderzoek uitgevoerd op basis van risicobeoordeling
* audit trail – het aantonen van naleving van KYC-beleid
* de software voldoet aan de eisen die worden gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 2018
* overal en altijd online beschikbaar – eenvoudig te gebruiken en intuïtief ontwerp
* betaal per request (klik) prijsmodel
* razendsnelle identificatie en verificatie van cliënten
* identificatie en eventueel verificatie van de uiteindelijke belanghebbende (indien van toepassing)
* de geïntegreerde informatiebronnen zijn dagelijks gecontroleerd op wijzigingen
* proactieve monitoring met de mogelijkheid op herziening van de risicoanalyse om de risicobeoordelingen actueel te houden
* controleerbare due diligence rapporten
* groeimogelijkheden met betrekking tot de integratie van andere informatiebronnen of features
* persoonlijke training & support
* altijd geüpdatet door automatische updates van de informatiebronnen.

Ervaar zelf de attributen van KYCOS® Intelligence. Vraag hier een demo aan.

Kenmerken

Software-as-a-service

KYCOS® is ontwikkeld in Nederland en hij is aangeboden als een online dienst. De gebruiker van de software hoeft de software zelf niet aan te schaffen. Er wordt slechts betaald voor het gebruik van de software. Wij zorgen voor het beheer van de applicatie en we zijn verantwoordelijk voor het updaten van de software en de installatie van nieuwe versies, het maken van back-ups en beveiliging van de applicatie en van de data die er in de applicatie opgeslagen wordt. Al onze data uit de informatiebronnen zijn continu geüpdatet. Wij doen ons uiterste best om dagelijks de informatiedatabanken te checken en te verbeteren. KYCOS® als Software-as-a-service (Saas) oplossing heeft een aantal belangrijke voordelen voor de gebruiker ten opzichte van de traditionele systeembenadering zoals: minder kapitaal kosten, geen extra hardware nodig, snellere time-to-value en eenvoudige integratie met andere webapplicaties. De gebruiker heeft via internet toegang tot de software.

Single Window Concept

KYCOS® is ontwikkeld volgens een “Single Window” concept waarin meerdere informatiebronnen in een web interface geïntegreerd zijn om een helder overzicht met een muisklik te krijgen. Dat is de reden dat KYCOS® een cost en time-effective enterprise workflow management platform voor customer onboarding en due diligence gezien wordt.
Voordelen van dit concept: het brengt al uw CDD zaken efficiënt samen op één plek, het biedt wereldwijd consistente data, het helpt uw risico’s te minimaliseren en het versnelt besluitvorming.

Periodieke reviews | Monitoring

Een instelling moet voortdurende controle op de zakelijke relatie uitoefenen en ervoor te zorgen dat de gegevens van de cliënt, de uiteindelijke belanghebbende en andere personen waar gegevens over zijn verzameld, actueel worden gehouden. KYCOS® maakt dit proces makkelijk door zijn monitoring module. Hij actualiseert periodiek de zoekresultaten vanuit alle beschikbare lijsten en informatiebronnen op basis van de risicocategorie van de cliënt.

Audit trail

Het audit trail biedt volledige traceerbaarheid van de uitvoering van het Wwft-onderzoek. Uw activiteit wordt vastgelegd in het audit module, evenals de tijd waarop de acties werden uitgevoerd. Deze informatie kan door interne auditors en toezichthouders worden beoordeeld om de besluitvormingsprocessen te begrijpen.

Betrouwbaarheid

KYCOS® wordt ontwikkeld in Nederland. Hij draait op Nederlandse servers en heeft een ontwerp die de maximale snelheid van het netwerk en een minimale response time biedt. Onze disaster recovery strategie zorgt voor een spoedig herstel van het systeem in het geval van storingen. Alle gegevens zijn regelmatig opgeslagen als back-ups in aparte datacentra.
Hoe wordt de veiligheid en beveiliging behandeld?
KYCOS® is een dienst waarbij de focus vanaf het begin al lag op de veiligheid. Het verkeer van en naar de dienst, dus de verbinding tussen de gebruiker en onze servers, wordt automatisch versleuteld en beveiligd middels zeer sterke encryptie (SSL). Deze dienst wordt door een Nederlandse provider aangeboden.

Voortdurende ontwikkeling

Door onze Agile ontwikkelingsstrategie kunt u profiteren van de nieuwe releases of verbeteringen in slechts een paar uur of een paar dagen.
Wij zijn tot uw dienst!

Wie zijn wij?

KYCOS B.V. is een DataScience-as-a-Service bedrijf opgericht door software-experts die al meer dan twintig jaar betrouwbare partners zijn in innovatieve projecten in Europa.
In de afgelopen jaren hebben we ons volledig gericht op de RegTech (Regulatory Technology) sector en we hebben onze energie en knowhow ingezet om met onze software oplossingen de werkdruk van vele professionals en bedrijfsorganisaties die worden geconfronteerd met een vloedgolf van nieuwe regelgeving in een wereld vol uitdagingen als terrorisme en van toegenomen financiële criminaliteit te verminderen. Als antwoord op deze uitdaging hebben we een volledig geautomatiseerde Know Your Customer-tool ontwikkeld die de customer due diligence checks uitvoert en het risiconiveau van de potentiële cliënten bepaalt via een snelle en eenvoudige online procedure.

KYCOS® Intelligence software voorziet in een behoefte van de markt om op efficiënte wijze te voldoen aan de nieuwe verplichtingen in het kader van CDD die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Sanctiewet.
De invoering op 25 juli 2018 in Nederland van de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie 4AMLD (Wwft) heeft nog al wat gevolgen. Alle instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht om over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie en onafhankelijke auditfunctie te beschikken. Het door ons ontwikkelde product, KYCOS® Intelligence, biedt hiervoor een moderne oplossing.
Met KYCOS® zullen uw handmatige processen geautomatiseerd, de werktijd verlaagd en het risico van niet-compliant zijn verminderd worden.

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer | GDPR / AVG    ©2019 KYCOS