1e Wwft-voorstel door Tweede Kamer aangenomen

Op 6 maart jl. is het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de Tweede Kamer aangenomen, aldus de sites van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ten opzichte van het laatst bekend gemaakt voorstel lijken de veranderingen beperkt met maar één amendement. De stemming over een motie van Paternotte is uitgesteld. De behandeling wordt op 13 maart 2018 voortgezet in de Eerste Kamer.
De Tweede Kamer heeft geaccepteerd dat de definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’ in een uitvoeringsbesluit wordt opgenomen en dat de implementatie over twee wetten wordt versnipperd. Meer op: UBO-REGISTER.